Vi kan juridik och vi vill hjälpa dig. Vi sätter stort värde på det personliga mötet. Det ger oss möjlighet att sätta oss in i och förstå den situation som klienten befinner sig i.

Kalmar

Box 117
391 21 Kalmar

Telefon 0480–214 75

Besöksadress
Larmtorget 4, 1 tr.
392 32 Kalmar

E-post info@kalmaradvokatbyra.se

Västervik

Storgatan 18
593 33 Västervik

Telefon 0490-153 50

Besöksadress
Storgatan 18
593 33 Västervik

E-post info@kalmaradvokatbyra.se