Caroline Falck är utbildad vid Stockholms universitet. Hon har därefter arbetat med olika typer av juridik vid statliga myndigheter och med humanjuridik på advokatbyrå.

Caroline Falck är särskilt inriktad mot juridik som innefattar frågor rörande barn och på byrån är det hon som har det huvudsakliga ansvaret för tvister rörande vårdnad, boende och umgänge.
Caroline Falck förordnas i förvaltningsrättsliga mål gällande tvångsomhändertaganden enligt LVU där hon företräder såväl barn och vårdnadshavare. Hon åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn i brottmål.

UTBILDNING
Juristexamen 2012 Stockholms universitet

KARRIÄR
Biträdande jurist, Kalmar Advokatbyrå 2019 –
Tingsnotarie, Kalmar tingsrätt 2019
Biträdande jurist, Visioner Advokatbyrå 2016-2019
Personlig handläggare, Försäkringskassan 2015-2016
Handläggare, Kronofogdemyndigheten 2012-2015

Verksam inom: Familjerätt, socialrätt, brottmål, migrationsrätt