Vi har erfarenhet av att jobba med flera olika frågor inom den ekonomiska delen av familjerätten. Vi arbetar med frågor som rör arv, testamente, äktenskapsförord, bodelning m.m. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman och upprättar diverse olika familjerättsliga avtal. I de sammanhangen är det viktigt att du får hjälp av någon med erfarenhet som kan se sambanden och som kan guida dig rätt. Med ökad kunskap och med rätt upprättade dokument, kan du känna dig tryggare inför framtiden. Du får en möjlighet att påverka din och dina närståendes situation och minskar dessutom risken för framtida tvister. Tyvärr är det många som väntar för länge med att ta tag i de frågor som rör den ekonomiska sidan av familjerätten. Boka gärna in en tid hos oss så kan vi resonera kring vad vi kan göra för att trygga din situation.

Det är viktigt att du får hjälp av någon med erfarenhet som kan se sambanden och som kan guida dig rätt. Med ökad kunskap och med rätt upprättade dokument, kan du känna dig tryggare inför framtiden. Du får en möjlighet att påverka din och dina närståendes situation och minskar dessutom risken för framtida tvister. Tyvärr är det många som väntar för länge med att ta tag i frågor som rör testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt. Boka gärna in en tid hos oss så kan vi resonera kring vad vi kan göra för att trygga din situation.