Livet förändras. Efter en separation är det i första hand föräldrarnas ansvar att komma överens om hur barnets framtida boende och kontakter med föräldrarna ska hanteras. Utgångspunkten är att vårdnaden om barnen ska vara gemensam. När det finns möjlighet till det, väljer många ett växelvis boende. Alternativet är att barnet bor hos den ene föräldern och att man kommer överens om hur umgänget med den andre föräldern ska fungera.

Tvister om vårdnad, boende och umgänge blir lätt infekterade. Många känslor är inblandade och barnen blir lätt slagträn i en ökande konflikt mellan föräldrarna. Vad som är bäst för barnen kommer då lätt i skymundan. Om du som förälder känner att ni är på väg åt fel håll är det ofta klokt att söka hjälp. På Familjerätten hos din kommun kan ni få hjälp med rådgivning och samarbetssamtal. De kan också hjälpa er att skriva ett avtal om ni når fram till en gemensam syn på vad som är bäst både för barnen och för er. Du kan också vända dig till en advokat för rådgivning och hjälp. Vi kan komma in när som helst, till och med inför en kommande separation om du önskar. Om vi inte lyckas nå fram till en överenskommelse som är bra för barnen eller som du är nöjd med kan vi hjälpa dig i domstol, hela vägen fram till en dom.

Även under själva domstolsprocessen förekommer försök att få er att komma överens. Erfarenheten säger att det är bäst både för föräldrar och barn om det är möjligt att nå fram till en uppgörelse. Vi står gärna på din sida för att hitta en bra lösning för dig och dina barn. Vi brukar inleda med ett möte för att gå igenom det aktuella läget och för att resonera om hur vi går vidare.

Inom familjerätten arbetar vi även med frågor som rör arv, testamente, äktenskapsförord, bodelning med mera. I de sammanhangen är det viktigt att du får hjälp av någon med erfarenhet som kan se sambanden och som kan guida dig rätt. Med ökad kunskap och med rätt upprättade dokument, kan du känna dig tryggare inför framtiden. Du får en möjlighet att påverka din och dina närståendes situation och minskar dessutom risken för framtida tvister. Tyvärr är det många som väntar för länge med att ta tag i de frågor som rör den ekonomiska sidan av familjerätten. Boka gärna in en tid hos oss så kan vi resonera kring vad vi kan göra för att trygga din situation.

Det är viktigt att du får hjälp av någon med erfarenhet som kan se sambanden och som kan guida dig rätt. Med ökad kunskap och med rätt upprättade dokument, kan du känna dig tryggare inför framtiden. Du får en möjlighet att påverka din och dina närståendes situation och minskar dessutom risken för framtida tvister. Tyvärr är det många som väntar för länge med att ta tag i frågor som rör testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt. Boka gärna in en tid hos oss så kan vi resonera kring vad vi kan göra för att trygga din situation.