Tyvärr uppkommer ofta tvister kring fel i fastighet. Vi har en bred erfarenhet och hjälper dig gärna i den typen av tvister, oavsett om du är på köpar- eller säljarsidan.

Vi hjälper också våra klienter i andra tvister som är fastighetsrelaterade, till exempel tvister som rör byggnationer, hyra eller arrende.