Att företrädas av en advokat kan vara helt avgörande för att du ska få en rättvis behandling. Du har rätt att själv välja advokat. Om du inte själv väljer advokat, utser tingsrätten en lämplig advokat åt dig, i de fall förutsättningarna för att erhålla en offentlig försvarare är uppfyllda. Vi har en omfattande erfarenhet av uppdrag som offentliga försvarare i de flesta typer av mål.