Ett målsägandebiträde hjälper dig att tillvarata dina intressen som brottsoffer och ger dig stöd under processen. Målsägandebiträdet kan också hjälpa dig med att begära skadestånd. Det är tingsrätten som utser målsägandebiträdet, men du har själv rätt att välja vem som ska utses. Det är bra om du tidigt talar om för polisen att du önskar ett målsägandebiträde och vem du vill ha.