Ditt agerande under den inledande fasen av en tvist kan vara helt avgörande för dina möjligheter att hamna rätt. Vi är specialister på att driva domstolsprocesser, men också på att försöka hitta lösningar genom en förlikningsuppgörelse.

Vi är beredda att stå på din sida och driva din sak hela vägen fram till dom, men vi tvekar inte att säga till om vi anser att den inte skulle hålla för en rättslig prövning eller om risken för en förlust är för stor. Rådet att inte gå in i en rättslig tvist kan vara väl så viktigt som rådet att göra det.

I vissa fall behöver vi ta in en teknisk expert eller besiktningsman i en tvist. Vi försöker då få in bästa tänkbara kompetens i ett så tidigt skede som möjligt, för att därefter basera vårt fortsatta agerande på detta.

Oavsett vad din tvist handlar om kan du vända dig till oss för att få hjälp.