Affärsjuridik

Företag som anlitar oss vänder sig ofta till oss med alla sina juridiska frågeställningar – stora som små. Det gör att vi med tiden har samlat på oss en bred erfarenhet kring företagets juridik.

Det kan gälla olika former av avtal, leveranser eller entreprenader. Det kan gälla företagets lokaler, fastigheter eller kanske personalfrågor.

Bland våra klienter finns allt från de multinationella storföretagen till de minsta lokala småföretagen. Ibland lever de i helt skilda världar men ofta slås man av hur stora likheterna kan vara. Oavsett storleken på det företag du arbetar i är vi beredda att hjälpa dig med juridiken.