Konsumenttvistnämnden

Om en privatperson är missnöjd med sin advokat eller med advokatbyrån, finns det en möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad.

Innan man vänder sig till konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat på sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne.

Mer information finns på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.