Expertis

Kärnan i vår verksamhet är att hjälpa företag med den juridik som de möter i sin vardag. Vi arbetar även med konkurser och företagsöverlåtelser samt biträder i olika typer av tvister.

Företagsjuridik

Affärsjuridik

Med vår breda erfarenhet kan vi hjälpa företag med de juridiska frågeställningar som dyker upp längs vägen.

Läs mer om Affärsjuridik

Arbetsrätt

Med en gedigen erfarenhet från arbetsrätten är Kalmar Advokatbyrå det naturliga valet för arbetsgivare som överväger en omorganisation, en uppsägning eller någon annan förändring som berör personalen.

Läs mer om Arbetsrätt

Avtal

Vi hjälper till att förhandla, upprätta och granska avtal samt att hantera olika former av avtalstvister.

Läs mer om Avtal

Bolagsrätt

Vi hjälper er att hantera de ofta ganska komplicerade reglerna i inom bolagsrätten.

Läs mer om Bolagsrätt

Entreprenader

Inom entreprenadrätten biträder vi såväl entreprenörer som beställare och konsulter för att guida dem rätt i en ibland snårig kombination av kontrakt, standardavtal och lagar.

Läs mer om Entreprenader

Fastigheter

Vi biträder vid överlåtelser av fastigheter eller fastighetsbolag samt i frågor som rör miljöansvar. Inom fastighetsjuridiken anlitas vi också ofta i frågor som rör nyttjanderätter såsom arrende och hyra.

Läs mer om Fastigheter

Konkurser &
obeståndsrätt

Grunden för vår obeståndsrättsliga verksamhet är att vi löpande erhåller uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Läs mer om Konkurser &
obeståndsrätt

Tvister

Vi vill hjälpa dig att lyckas med dina affärer så att din verksamhet kan flyta på med så få hinder som möjligt. Ändå händer det ibland att bolag hamnar i en situation som kräver hantering av någon form av tvist.

Läs mer om Tvister

Andra områden

Många juridiska problem spänner över ett stort fält och passar inte alltid in under någon enstaka rubrik eller något enstaka rättsligt område. Ibland är det i dessa situationer som vi kommer allra bäst till vår rätt.

Läs mer om Andra områden