Arbetsrätt

Vi biträder våra klienter vid arbetsrättsliga förhandlingar och tvister av olika slag. Våra erfarenheter kommer också till användning i anslutning till verksamhetsöverlåtelser och i de allt vanligare frågorna om lojalitet, skydd av företagshemligheter och illojal konkurrens.

Vi hjälper också till med olika former av anställningsavtal, oavsett om det gäller VD eller någon annan.

Inom arbetsrätten arbetar vi i första hand med rådgivning på arbetsgivarsidan, men vi anlitas även av fackliga organisationer och av anställda.