Konkurser och obeståndsrätt

Konkursförvaltningen ger oss en bred erfarenhet av obeståndsrätten i skarpt läge. Den kunskapen har vi nytta av i den allmänna affärsrättsliga rådgivningen, men också i rådgivning till bolag i ekonomisk kris eller till bolag som har svårt att få betalt eller på annat vis drabbas av att en kund eller samarbetspartner hamnat i ekonomiska svårigheter.

Oavsett om du har svårt att betala eller svårt att få betalt har du ofta mycket att vinna på att söka hjälp och agera i tid. Tyvärr ser vi att många väntar allt för länge med att söka hjälp.

Utöver konkurshandläggning och obeståndsrättslig rådgivning, hanterar vi även tvister inom obeståndsrättens område, exempelvis tvister om återvinning till konkurs.