Fastigheter

Det kan röra köp eller försäljning av fastigheter eller av fastighetsbolag. Det kan röra miljöansvar, tvister som på olika sätt berör fastigheter eller olika frågor kring nyttjanderätter såsom arrende eller hyra.

Det är inte bara fastighetsägare som kan behöva rådgivning inom ramen för fastighetsjuridiken. De flesta företag stöter någon gång på en fråga som tangerar fastighetsrätten. Det kan exempelvis handla om att förhandla fram ett hyresavtal för den lokal som verksamheten bedrivs i, att bevaka dina rättigheter som lokalhyresgäst eller att hantera ditt miljörättsliga ansvar för verksamhetsutövare.