Entreprenader

Den kommersiella sidan av entreprenadrätten är till stora delar styrd av standardavtal som i och för sig kan behöva tolkas, men som ofta skapar klarhet och struktur. Det faktum att det är professionella yrkesmän på båda sidor, att de olika aktörerna ofta är vana vid att samarbeta med varandra och att hitta lösningar, gör att projekten ofta kan drivas framåt på ett effektivt sätt.

Konsumententreprenaderna skiljer sig mycket från de kommersiella. Konsumenttjänstlagen och reglerna om småhusentreprenad har kommit till för att skydda konsumenten som den ofta svagare och mindre erfarne parten. Detta ställer i sin tur extra höga krav på entreprenören, som har ett stort ansvar för att det tas fram tydliga avtal och att byggprocessen dokumenteras hela vägen.

Det uppkommer tvister ibland men vi gör vårt bästa för att upptäcka riskerna i tid, förebygga tvister och hitta praktiska lösningar. Vi är gärna med under hela byggprocessen för att hjälpa er att hamna rätt.