Bolagsrätt

De flesta företag drivs i aktiebolagsform. När allt går som det ska, behöver du inte fundera så mycket på de regler som styr bolagets verksamhet. Ibland uppstår dock situationen då företaget eller ägarna behöver rådgivning för att hantera de ofta ganska komplicerade reglerna i aktiebolagslagen.

Interna stridigheter mellan ägarna kan vara förödande för bolaget. Då kan bolaget och styrelsen behöva ta in professionell hjälp för att hamna rätt.

Då kan också ägarna, var för sig, behöva kvalificerad rådgivning. I den typen av situationer krävs en advokat med erfarenhet och gedigna kunskaper som kan vara rak och tydligt och som kan skapa ett lugn i bolaget.

Vi är vana vid att hantera de flesta frågor som rör styrning och hantering av bolag. Ibland behöver ansvarsfördelningen mellan stämma, styrelse och VD klargöras. Ibland behövs professionell hjälp för att hantera en bolagsstämma på korrekt sätt. Ibland behövs hjälp med att hantera en fusion, en inlösning av aktier eller med någon annan bolagsmässig förändring. Då vill vi gärna finnas till hands och bidra med vår erfarenhet och våra kunskaper.

Oavsett bolagsform kan vi hjälpa dig med de juridiska frågor som rör ditt bolag.