Avtal

Att hantera olika former av avtal är kärnan i vår verksamhet. Vi är vana vid att förhandla fram och skriva avtal, att ta fram avtalsmallar och avtalspaket, att granska, analysera och tolka avtal, att hantera uppsägning, hävning och jämkning av avtal, att hantera avtalsbrott och avtalstvister.

Olika former av avtal berör det mesta av det vi gör som advokater både direkt och indirekt. De flesta verksamheter är helt beroende av bra och effektiva avtal.

Ett genomtänkt och välformulerat avtal skapar ordning, struktur och tydlighet.

I vissa fall kan avtalet i sig fungera som en avstämning mellan parterna och som en checklista att gå igenom när en affär görs upp. I andra fall är avtalet mer kortfattat och standardiserat men även då är det viktigt att det finns en medveten tanke och struktur. Otydliga avtal leder ofta till onödigt arbete och försämrade affärsrelationer.

Kontakta oss gärna om ni har frågor som rör avtal. Av erfarenhet vet vi att vi ofta kan göra en stor skillnad, särskilt om vi får komma in tidigt i processen.