David Magnusson är utbildad vid Lunds universitet. Han har därefter arbetat på affärsjuridisk byrå och genomgått den särskilda domarutbildningen vid olika domstolar i Skåne innan han återvände till hemstaden Kalmar. Med sin erfarenhet av arbete som domare i både tingsrätt och hovrätt är David Magnusson verksam inom framförallt tvister och civilrätt.

Karriär

Delägare, 2021
Kalmar Advokatbyrå, 2017–
Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2017
Tf. hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2016–2017
Tingsfiskal, Malmö tingsrätt, 2014–2016
Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2013–2014
Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt, 2012–2013
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2011–2012

Utbildning

Jur. kand. vid Lunds universitet, 2011

Verksam inom

Affärsjuridik, civilrätt, processer och tvistelösning m.m.