David Magnusson är utbildad vid Lunds universitet. Han har därefter arbetat på affärsjuridisk byrå och genomgått den särskilda domarutbildningen vid olika domstolar i Skåne innan han återvände till hemstaden Kalmar. Med sin erfarenhet av arbete som domare i både tingsrätt och hovrätt är David Magnusson verksam inom framförallt tvister och civilrätt.

Erfarenhet

  • Delägare, 2021
  • Kalmar Advokatbyrå, 2017–
  • Hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2017
  • Tf. hovrättsassessor, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2016–2017
  • Tingsfiskal, Malmö tingsrätt, 2014–2016
  • Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2013–2014
  • Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt, 2012–2013
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2011–2012

Utbildning

Jur. kand. vid Lunds universitet, 2011

Inriktning

Affärsjuridik, civilrätt, processer och tvistelösning m.m.