Per Dejke arbetar med rådgivning till företag, som han hjälper med alla typer av affärsjuridik och förhandlingar. Han upprättar avtal, hanterar tvister, hjälper till med att ta fram handlingar bolagsmännen emellan samt biträder i rent privatjuridiska frågor, som kan vara väl så viktiga för att skydda bolaget och dess ägare.

Inom fastighetsjuridiken lämnar han rådgivning i samband med olika olika former av överlåtelser, upprättar avtal, hanterar hyres- och arrendefrågor och de olika typer av tvister som kan uppkomma. Han biträder även vid entreprenadtvister.

Per förordnas regelmässigt som konkursförvaltare. Han kan också hjälpa dig med att hantera juridiken i en situation där ditt bolag har drabbats av ekonomiska problem eller när du riskerar att drabbas av att någon samarbetspartner har hamnat på obestånd.

En särskild specialitet är arbetsrätten, där Per ofta anlitas i samband med uppsägningar, vid omstruktureringar och vid verksamhetsöverlåtelser. Inom arbetsrätten åtar sig han uppdrag som ombud för såväl företag som fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Erfarenhet

  • Delägare Kalmar Advokatbyrå, 2011–
  • Delägare Advokatfirman Glimstedt, 2007–2011
  • Jurist, Advokatfirman Glimstedt, 2004–2006
  • Jurist, LRF Konsult Juridiska Byrån, 2000–2004
  • Jurist, Teatrarnas Riksförbund/Svensk Scenkonst, 1997–2000
  • Tingsnotarie, Oskarshamns tingsrätt, 1994–1996

Utbildning

Jur. kand. vid Uppsala universitet, 1994

Inriktning

Affärsjuridik, arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, konkurser, obeståndsrätt, processer och tvistelösning.